Wijzigen of Opzeggen

Het lidmaatschap van RTC N.I.P. wordt ieder jaar automatisch verlengd.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Indien je je lidmaatschap wenst te beëindigen, dien je dit schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar te doen via het formulier (login vereist) opzeggen lidmaatschap of via een e-mail naar de leden administratie. Als je opzegt graag je naam, lidnummer en de reden vermelden.

In geval van opzegging vindt er geen restitutie van de contributie voor het lopende verenigingsjaar plaats.

Bij opzeggen na 1 december blijf je de volledige contributie voor het betreffende verenigingsjaar verschuldigd!

Je ontvangt altijd een bevestiging. Zonder deze bevestiging is de opzegging niet ontvangen! Leden zijn zelf verantwoordelijk om te controleren of opzeggingen goed zijn ontvangen.

LET OP: Om te kunnen trainen is lidmaatschap een voorwaarde. Met het einde van de training stopt het lidmaatschap echter niet automatisch: zorg dat je dit apart opzegt indien gewenst. Uiteraard is het ook mogelijk lid te blijven zonder training te volgen.

De digitale pasfoto voor de (digitale) ledenpas, e-mailadres en/of telefoonnummer kunnen op de website in "Mijn profiel" (login vereist) of in de KNLTB ClubApp onder "Meer" gewijzigd worden. Andere wijzigingen kunnen via e-mail aan de ledenadministratie worden doorgegeven. Als je een wijziging doorgeeft graag je naam, lidnummer en de wijziging(en) vermelden.

Voor meer informatie over het opzeggen van het lidmaatschap of doorgeven van wijzigingen: [email protected].