Wijzigen of Opzeggen

Het lidmaatschap van RTC N.I.P. wordt ieder jaar automatisch verlengd. Indien je je lidmaatschap wenst te beëindigen, dien je dit schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar te doen via het formulier (login vereist) opzeggen lidmaatschap. Als je opzegt graag de reden vermelden.

In geval van opzegging vindt er geen restitutie van de contributie voor het lopende verenigingsjaar plaats.

Bij opzeggen na 1 december blijf je de volledige contributie voor het betreffende verenigingsjaar verschuldigd!

Je ontvangt altijd een bevestiging. Zonder deze bevestiging is de opzegging niet ontvangen! Leden zijn zelf verantwoordelijk om te controleren of opzeggingen goed zijn ontvangen.

LET OP: Om te kunnen trainen is lidmaatschap een voorwaarde. Met het einde van de training stopt het lidmaatschap echter niet automatisch: zorg dat je dit apart opzegt indien gewenst. Uiteraard is het ook mogelijk lid te blijven zonder training te volgen.

E-mailadres en/of telefoonnummer kunnen op de website in Mijn profiel (login vereist) gewijzigd worden. Andere wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het formulier (login vereist) wijzigen lidmaatschap.

Voor meer informatie over het opzeggen van het lidmaatschap of doorgeven van wijzigingen: [email protected].