Geschiedenis

De naam RTC N.I.P. staat voor de Roermondse Tennisclub N.I.P., en N.I.P. staat voor "Nos lungunt Pillae 't", waarvan de vertaling luidt: Ons verbinden de (tennis) ballen. De Roermondse Tennisclub N.I.P. bestond op vrijdag 13 maart 2020 jl. 105 jaar en is daarmee, na VTC Venlo (1902) en MLTC Ready (1907), de 2 na oudste tennisvereniging van Limburg.

De eerste thuishaven was een cementbaan "achter de watermolen" bij de voormalige Smeets' meelmolen aan de Molenweg in Roermond. In 1918 sloot de vereniging zich aan bij de landelijke tennisbond. Twintig jaar later (in 1938) werd aan de Dr. Philipslaan het tennispark Janssens-Dijcks aangelegd, alwaar de tennisclub N.I.P. de beschikking kreeg over 2 van de 3 gravelbanen.

Tennisbanen van Janssens-Dijcks
Tennispark Janssens-Dijcks

In 1959 werd het tennisdomicilie van N.I.P. verplaatst naar het Gemeentelijk Tennispark "Hattem" met 6 banen. Dit leidde ertoe, dat het ledenaantal aanmerkelijk kon worden uitgebreid.

In 1963 werd de organisatie van de "Limburgse Tenniskampioenschappen" aan N.I.P. opgedragen, welke kampioenschappen gedurende 25 jaren onafgebroken met N.I.P. en Roermond verbonden bleven. Inmiddels was er baan "7" ontstaan.

In 1965 werd het 50-jarig bestaan gevierd en ontving de vereniging de "gouden Bondsvlag”. Ook het 60 jarig bestaan in 1975 werd uitvoerig gevierd met o.a. de Nationale Jeugdkampioenschappen op "Hattem".

In 1968 werd het clubblad "Op het Nippertje" geboren, gerund door eigen hoofdredacteuren en jarenlang het communicatie middel met de leden. Op 1 april 2013 verscheen het laatste nummer.

het clubblad "Op het Nippertje"

In goede samenwerking met de Gemeente Roermond kwam in 1969 een representatief clubhuis tot stand, terwijl in 1981 een nieuwe kleedkamer accommodatie werd gerealiseerd. Het geheel kreeg de toepasselijke naam; Het "kNIPuigske".

In 1970 werden de 2 banen "in de koel" aangelegd, de huidige banen 9 en 10.

29 maart 1974 was een gedenkwaardige dag. Om 14.00 uur werd onze vereniging in het stadhuis de sleutels van het Gemeentelijk Tennispark Hattem overhandigd. De start, in het kader van de gemeentelijke privatisering, van het onderhoud van het park in eigen beheer uitvoeren.

Van 1975 tot 1982 werd er 's winters over de banen 6 en 7 een ballonhal opgezet, zodat de leden ook buiten de zomers konden tennissen. Deze werd in 1983 verkocht. Toen werd er een verlichting voor 4 banen aangeschaft.

1986 was het jaar waarin een samengaan tot stand kwam tussen de toen nog 2 op het tennispark spelende verenigingen: N.I.P. en R.T.C. (Raak Tiveo Combinatie) zulks onder de naam Roermondse Tennisclub N.I.P..

Het 75 jarig bestaan van de vereniging werd in 1990 uitgebreid gevierd op het Kasteeltje Hattem en op het tennispark zelf. Dit middels een tent binnen baan 2. Tevens werd er toen een jubileum boek uitgegeven. Tijdens de druk bezochte receptie werd het bestuur en de vereniging aangenaam verrast door de komst van B en W.  De vereniging werd onderscheiden middels de onderscheiding: de "Koninklijke Erepenning". De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

de "Koninklijke Erepenning"

In 2008 werd tennisclub Dennemarken opgeheven en vonden een 40-tal leden de weg naar RTC N.I.P.. Aan het 90 jarig bestaan in 2010 werd op bescheiden manier aandacht besteed voor jong en oud op het kasteeltje Hattem.

In 2011 werd het park grondig gerenoveerd en waren er inmiddels 6 banen verlicht en het aantal was opgelopen naar 11.

In 2015 vond er een moderne renovatie van "het kNIPuigske" plaats tevens met het oog op het 100 jarig bestaan. Dit werd uitgebreid gevierd met een zeer zonnig en zeer warm jubileumweekend wederom op het park zelf en weer met een tent op baan 2. Het jubileumboek ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan mocht toen het levenslicht zien.

Begin 2018 werd de complete verlichting op inmiddels 9 verlichtte banen vervangen door LED verlichting.

In de ledenvergadering van 2021 is besloten dat er 2 padelbanen aangelegd worden op de plek van tennis baan 2. Deze sport, welke ook door de KNLTB wordt ondersteund, is een snelgroeiende sport welke nu ook onderdeel gaat uitmaken van RTC N.I.P.. Hiermee is RTC N.I.P. de eerste vereniging in de regio Roermond die de padelsport gaat aanbieden in verenigingsverband.

In april 2024 is ons park uitgebreid met nog eens 3 padelbanen op de plek van tennis baan 1, waarmee RTC N.I.P. 5 padelbanen heeft. Alle leden op de wachtlijst zijn daarmee ook lid kunnen worden, zo'n 200 in totaal. Onder zeer grote belangstelling werden deze officieel geopend op 12 mei 2024 door wethouder Dirk Franssen.

Groot is RTC N.I.P. nog steeds. De teller staat op 890: 784 seniorleden en 106 jeugdleden (peildatum 1 april 2024).

RTC N.I.P. is ingeschreven bij de KNLTB onder nummer 39529.