Voorjaarscompetitie 2024 senioren inschrijven

Inschrijven voor de voorjaarscompetitie is weer mogelijk! Inschrijven kan tot 5 januari 2024, dit kan alleen via de site van RTC N.I.P.. Overige aanmeldingen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. 

Bij het overschrijden van het mogelijke aantal teams dat op een dagdeel kan spelen zal de indeling gebeuren op basis van opgebouwde speelrechten uit het verleden (deelname voorgaande competitieronde) en datum inschrijving. De andere teams zullen vervolgens op een reservelijst komen te staan (dit zal gecommuniceerd worden aan de aanvoerders van deze teams zodat zij nog kunnen uitkijken naar andere competitiedagen/vormen).   

Wil je zeker zijn als team om te spelen, schrijf je dan zo spoedig mogelijk in!

Voorwaarden aanmelding competitie:

  1. Aanmelding dient bij de voornoemde contactpersoon gedaan te worden vóór de vermelde sluitingsdatum, middels het volledig ingevuld formulier op de RTC N.I.P. website. Onvolledige of te late inschrijvingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
  2. Alle teamleden zijn lid van RTC N.I.P. en in het bezit van een geldige KNLTB ledenpas.
  3. Deelname aan de competitie verplicht het team tot aanwezigheid op de speeldagen (informatie over de speeldagen is beschikbaar op de site van de KNLTB) en betaling van de competitiebijdrage. Indien er nog bedragen openstaan van voorgaande competitierondes dan wordt een team pas meegenomen in de plaatsing nadat de openstaande competitiebijdrage is voldaan. 
  4. Voor alle deelnemende teams geldt de verplichting dat tenminste één teamlid een gecertificeerd verenigingscompetitieleider is, of zich aanmeldt via dit opgave formulier om de cursus te gaan volgen, die op de competitiedagen de taak van competitieleider op ons park zal vervullen en dat de aanvoerder zorgt voor het invullen van thuiswedstrijduitslagen op de site van de KNLTB. Elk team zal bij elke thuiswedstrijd iemand beschikbaar moeten stellen, op verzoek van de competitieleider, t.b.v. de VCL taken. Het is de taak van de aanvoerder om op verzoek van de competitieleider (TC) iemand binnen het team aan te wijzen die deze taak gaat vervullen. 
  5. De TC heeft in uitzonderingsgevallen het recht om op basis van baanbezetting de starttijden te wijzigen.
  6. De TC heeft in uitzonderingsgevallen het recht om op basis van deelname en/of baanbezetting het aanbod van competitievormen te wijzigen.
  7. Met het versturen van het formulier verklaart de inschrijver zich namens het gehele team akkoord met deze voorwaarden. 
  8. Indien een team zich terugtrekt na de aangegeven sluitingsdatum  hierboven genoemd dan zal naast de competitiebijdrage ook eventuele boetes vanuit de KNLTB doorberekend worden aan de aanvoerder van het desbetreffende team. Daarnaast zal dit team en/of haar leden bij de eerst volgende inschrijving van een competitievorm onderaan de lijst van aangemelde competitieteams komen te staan. Alle opgebouwde speelrechten komen dan tevens te vervallen.
  9. Niet alle verzoeken/inschrijvingen kunnen worden gehonoreerd. De plaatsing van het team voor een competitievorm is pas definitief nadat de TC uw inschrijving heeft bevestigd (bij inschrijving komt er een pop-up in het scherm EN u bericht van plaatsing heeft ontvangen).

Schrijf je in via dit formulier voor de op het formulier gestelde sluitingsdatum.

Voor vragen neem contact op met de Technische Commissie.