Lidmaatschapskosten

Vanaf de leeftijd van 6 jaar is het mogelijk om lid te worden. Trainingen worden gegeven voor kinderen vanaf 4 jaar.

Senioren (vanaf 18 jaar):  €152,50

  • onbeperkt speelrecht van zonsopgang tot zonsondergang; op de verlichte banen tot 23.00 uur

Jeugd (t/m 17 jaar): €87,50

  • onbeperkt speelrecht van zonsopgang tot zonsondergang; op de verlichte banen tot 23.00 uur.; uitgezonderd de 7 weken tijdens de voorjaarscompetitie; dan tot 19.00 uur

Steunend lid: €25,-

  • geen speelrecht

Studenten: €25,- (alleen voor voltijdstudenten; geldig wanneer kopie van geldige collegekaart naar de ledenadministratie is gestuurd; de kopie moet jaarlijks opnieuw gestuurd worden)

  • onbeperkt speelrecht van zonsopgang tot zonsondergang; op de verlichte banen tot 23.00 uur

Het inschrijfgeld bedraagt €25,- voor senioren en studenten.

Indien geen automatische incasso is afgegeven geldt een toeslag van €5,-.

Vanaf 4 gezinsleden geldt een korting van 70% op het laatst aangemelde lid met de laagste contributie.

Voor inschrijvingen vanaf 1 juli geldt een korting van 50% op de lidmaatschapskosten.

De lidmaatschapskosten zijn exclusief trainingskosten en competitiebijdrage.

De contributie wordt voor RTC N.I.P. geïnd door een derde partij waar de KNLTB afspraken mee heeft gemaakt: ClubCollect. Alle eventueel bestaande incasso's worden stopgezet.

De factuur wordt toegestuurd (per e-mail) voor de contributie van het lopende verenigingsjaar met een verzoek tot betaling, waarbij je de keuze hebt om zelf te betalen via iDeal of een eenmalige machtiging af te geven. Op basis van je keuze wordt het bedrag door ClubCollect geïnd: in het geval van een automatisch incasso wordt deze afgeschreven door "ClubCollect Payments STG" en bij een iDEAL betaling zal er “ClubCollect via PAY.nl" op je afschrift staan. In de omschrijving van de betaling staat in beide gevallen het factuurnummer gevolgd door RTC N.I.P. en een omschrijving. Bijvoorbeeld: "4321012/1 RTC N.I.P. Contributie 2021".

Indien een betaling niet op tijd is, zal ClubCollect een aantal herinneringen sturen, maar de verwachting is dat de factuur op tijd betaald wordt. 

Je kan je aanmelden via dit formulier.