Lidmaatschapskosten

Vanaf de leeftijd van 4 jaar is het mogelijk om lid te worden.

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het lidmaatschap van RTC N.I.P. wordt ieder jaar automatisch verlengd.

De senior- en juniorleden betalen een jaarlijkse contributie, die bij besluit van de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld; de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks uiterlijk in de maand januari gehouden.

Meld je aan via dit formulier.

RTC N.I.P. kent de volgende categorieën leden.

Seniorleden: seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt en die één of meerdere racketsporten actief beoefenen of beoefend hebben.

Juniorleden: juniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van hetverenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die één of meerdere racketsporten actief beoefenen of beoefend hebben.

Ondersteunende leden: ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.

Meld je aan via dit formulier.

Voor seniorleden heeft RTC N.I.P. de volgende lidmaatschappen:

  • Tennis: €165,00. Onbeperkt speelrecht op de tennisbanen van zonsopgang tot 23.00 uur.
  • Padel: €195,00. Onbeperkt speelrecht op de padelbanen van zonsopgang tot 23.00 uur.
  • Combi tennis/padel: €250,00. Onbeperkt speelrecht op de tennis- en padelbanen van zonsopgang tot 23.00 uur.

Studenten zijn seniorleden die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zevenentwintigjarige leeftijd nog niet hebben bereikt, een voltijdstudie volgen en jaarlijks een kopie van een geldige collegekaart naar de ledenadministratie hebben gestuurd.

Voor studenten heeft RTC N.I.P. de volgende lidmaatschappen:

  • Tennis: €115,00. Onbeperkt speelrecht op de tennisbanen van zonsopgang tot 23.00 uur.
  • Padel: €115,00. Onbeperkt speelrecht op de padelbanen van zonsopgang tot 23.00 uur (weekend), 18.00 uur (doordeweeks).
  • Combi tennis/padel: €150,00. Onbeperkt speelrecht op de tennisbanen van zonsopgang tot 23.00 uur en op de padelbanen van zonsopgang tot 23.00 uur (weekend), 18.00 uur (doordeweeks).

Meld je aan via dit formulier.

Voor juniorleden heeft RTC N.I.P. de volgende lidmaatschappen:

  • Tennis: €100,00. Onbeperkt speelrecht op de tennisbanen van zonsopgang tot 23.00 uur. Uitgezonderd de 7 weken tijdens de voorjaarscompetitie; dan tot 19.00 uur.
  • Padel: €100,00. Onbeperkt speelrecht op de padelbanen van zonsopgang tot 23.00 uur (weekend), 18.00 uur (doordeweeks).
  • Combi tennis/padel: €125,00. Onbeperkt speelrecht op de tennisbanen van zonsopgang tot 23.00 uur en op de padelbanen van zonsopgang tot 23.00 uur (weekend), 18.00 uur (doordeweeks). Voor de tennisbanen uitgezonderd de 7 weken tijdens de voorjaarscompetitie; dan tot 19.00 uur.

Meld je aan via dit formulier.

Voor ondersteunende leden heeft RTC N.I.P. één lidmaatschap: 

  • €25,00. Geen speelrecht.

Het inschrijfgeld bedraagt €25,- voor seniorleden.

Indien geen automatische incasso is afgegeven geldt een toeslag van €5,-.

Vanaf 4 gezinsleden geldt een korting van 70% op het laatst aangemelde lid met de laagste contributie.

Voor inschrijvingen vanaf 1 juli geldt een korting van 50% op de lidmaatschapskosten.

De lidmaatschapskosten zijn exclusief trainingskosten en competitiebijdrage.

De contributie wordt voor RTC N.I.P. geïnd door een derde partij waar de KNLTB afspraken mee heeft gemaakt: ClubCollect. Alle eventueel bestaande incasso's worden stopgezet.

De factuur wordt toegestuurd (per e-mail) voor de contributie van het lopende verenigingsjaar met een verzoek tot betaling, waarbij je de keuze hebt om zelf te betalen via iDeal of een eenmalige machtiging af te geven. Op basis van je keuze wordt het bedrag door ClubCollect geïnd: in het geval van een automatisch incasso wordt deze afgeschreven door "ClubCollect Payments STG" en bij een iDEAL betaling zal er “ClubCollect via PAY.nl" op je afschrift staan. In de omschrijving van de betaling staat in beide gevallen het factuurnummer gevolgd door RTC N.I.P. en een omschrijving. Bijvoorbeeld: "4321012/1 RTC N.I.P. Contributie 2021".

Indien een betaling niet op tijd is, zal ClubCollect een aantal herinneringen sturen, maar de verwachting is dat de factuur op tijd betaald wordt. 

V.w.b. de definitie van de categorieën leden zijn de statuten leidend; je vindt de statuten hier.

Je kan je aanmelden via dit formulier.