Lidmaatschapskosten

Vanaf de leeftijd van 6 jaar is het mogelijk om lid te worden. Trainingen worden gegeven voor kinderen vanaf 4 jaar.

Ledenstop Padel
Door de enorme groei van ons ledenaantal zijn we op dit moment helaas genoodzaakt om tijdelijk een Padel ledenstop te hanteren. Schrijf je wel in op de wachtlijst en verzeker jezelf van lidmaatschap zodra de 3 extra padelbanen klaar zijn. Dit geldt niet voor het jeugd lidmaatschap. Je kan je als Padellid of Combilid via dit formulier aanmelden en dan word je op de wachtlijst geplaatst. De ledenadministratie zal contact met jou opnemen zodra jouw inschrijving op de wachtlijst kan worden omgezet naar een actief lidmaatschap. Uiteraard blijft het wel mogelijk je in te schrijven als tennislid!

De contributie wordt jaarlijks bij besluit van de algemene ledenvergadering vastgesteld; de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks uiterlijk in de maand januari gehouden.

Senior (vanaf 18 jaar, peildatum 31 december van het betreffende verenigingsjaar):

  • Tennis: €165,00. Onbeperkt speelrecht op de tennisbanen van zonsopgang tot 23.00 uur.
  • Padel: €195,00. Onbeperkt speelrecht op de padelbanen van zonsopgang tot 23.00 uur.
  • Combi tennis/padel: €250,00. Onbeperkt speelrecht op de tennis- en padelbanen van zonsopgang tot 23.00 uur.

Jeugd (t/m 17 jaar, peildatum 31 december van het betreffende verenigingsjaar):

  • Tennis: €100,00. Onbeperkt speelrecht op de tennisbanen van zonsopgang tot 23.00 uur. Uitgezonderd de 7 weken tijdens de voorjaarscompetitie; dan tot 19.00 uur.
  • Padel: €100,00. Onbeperkt speelrecht op de padelbanen van zonsopgang tot 23.00 uur (weekend), 18.00 uur (doordeweeks).
  • Combi tennis/padel: €125,00. Onbeperkt speelrecht op de tennisbanen van zonsopgang tot 23.00 uur en op de padelbanen van zonsopgang tot 23.00 uur (weekend), 18.00 uur (doordeweeks). Voor de tennisbanen uitgezonderd de 7 weken tijdens de voorjaarscompetitie; dan tot 19.00 uur.

Steunend lid

  • €25,00. Geen speelrecht.

Student (vanaf 18 jaar, t/m 27 jaar, peildatum 31 december van het betreffende verenigingsjaar); alleen voor voltijdstudenten; geldig wanneer kopie van geldige collegekaart naar de ledenadministratie is gestuurd; de kopie moet jaarlijks opnieuw gestuurd worden):

  • Tennis: €115,00. Onbeperkt speelrecht op de tennisbanen van zonsopgang tot 23.00 uur.
  • Padel: €115,00. Onbeperkt speelrecht op de padelbanen van zonsopgang tot 23.00 uur (weekend), 18.00 uur (doordeweeks).
  • Combi tennis/padel: €150,00. Onbeperkt speelrecht op de tennisbanen van zonsopgang tot 23.00 uur en op de padelbanen van zonsopgang tot 23.00 uur (weekend), 18.00 uur (doordeweeks).

Het inschrijfgeld bedraagt €25,- voor senioren en studenten.

Indien geen automatische incasso is afgegeven geldt een toeslag van €5,-.

Vanaf 4 gezinsleden geldt een korting van 70% op het laatst aangemelde lid met de laagste contributie.

Voor inschrijvingen vanaf 1 juli geldt een korting van 50% op de lidmaatschapskosten.

De lidmaatschapskosten zijn exclusief trainingskosten en competitiebijdrage.

Als je als bestaand lid je lidmaatschap wil wijzigen (b.v. van tennis naar de combi tennis/padel) stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie en vermeld daarbij je naam, lidnummer en de wijziging(en).

De contributie wordt voor RTC N.I.P. geïnd door een derde partij waar de KNLTB afspraken mee heeft gemaakt: ClubCollect. Alle eventueel bestaande incasso's worden stopgezet.

De factuur wordt toegestuurd (per e-mail) voor de contributie van het lopende verenigingsjaar met een verzoek tot betaling, waarbij je de keuze hebt om zelf te betalen via iDeal of een eenmalige machtiging af te geven. Op basis van je keuze wordt het bedrag door ClubCollect geïnd: in het geval van een automatisch incasso wordt deze afgeschreven door "ClubCollect Payments STG" en bij een iDEAL betaling zal er “ClubCollect via PAY.nl" op je afschrift staan. In de omschrijving van de betaling staat in beide gevallen het factuurnummer gevolgd door RTC N.I.P. en een omschrijving. Bijvoorbeeld: "4321012/1 RTC N.I.P. Contributie 2021".

Indien een betaling niet op tijd is, zal ClubCollect een aantal herinneringen sturen, maar de verwachting is dat de factuur op tijd betaald wordt. 

V.w.b. de definitie van de lidmaatschappen zijn de statuten leidend; je vindt de statuten hier.

Je kan je aanmelden via dit formulier.