Voorjaarstraining jeugd 2020

Geef aan op welke dagdelen/dagen je wel beschikbaar bent om te trainen. We zullen proberen om groepsindelingen te maken op basis van deze wensen. Het kan echter zo zijn dat er op de door jullie opgegeven beschikbare trainingsmogelijkheden geen groepen gemaakt kunnen worden. In dat geval krijgen jullie van ons z.s.m. bericht en bieden wij jullie een eventueel alternatief aan. Wil je zeker zijn van plaatsing geef ons dan zoveel mogelijk trainingsmogelijkheden door! Inschrijven kan tot maandag 10 februari 2020 indien je in de eerste ronde van de indelingen wil worden meegenomen.
Betaling vindt plaats middels automatische incasso.
• Trainers en TC delen de groepen in naar: 1) niveau, 2) aantal keren training per week, 3) leeftijden 4) overige wensen; • Inschrijving middels dit formulier en plaatsing binnen de aangegeven uren betekent dat het gehele bedrag voor de training verschuldigd is, ongeacht ziekte, blessure of terugtrekking gedurende de trainingsperiode; • Je mag wensen en voorkeuren doorgeven, helaas kunnen we hier niet altijd aan voldoen. Hoewel we ieders wensen zoveel mogelijk respecteren kunnen we niet uitsluiten dat: 1) groepen van 4 samengevoegd moeten worden of dat 2) groepen van 4 of 8 uitgebreid moeten worden naar 5 of 9 of dat 3) je wordt ingedeeld in een groep met trainingsduur van een uur. Dit hangt samen met het beschikbare aantal banen en/of trainersuren. • Later aanmelden betekent schikken in de nog beschikbare plaatsen. • Ouder/verzorger verklaart zich middels ondertekening akkoord met de trainingsvoorwaarden en tevens dat de naam van de deelnemer geplaatst mag worden op de site in het trainingsoverzicht. VOOR INFO: TC@RTC-NIP.NL Betaling vindt plaats middels automatische incasso
Op moment dat ik op verzend druk, bevestig ik de hierboven gemaakte keuzes definitief.