Voorjaarscompetitie Senioren 2020

Beste leden,

Inschrijven voor de competitie in het voorjaar van 2020 is weer mogelijk. In de onderstaande tabellen treffen jullie de mogelijke competitievormen aan die wij als club aanbieden.

Lees bij inschrijving aandachtig de voorwaarden door om misverstanden te voorkomen. Bij het overschrijden van het mogelijke aantal teams dat op een dagdeel kan spelen zal de indeling gebeuren op basis van:

 • Opgebouwde speelrechten bij de KNLTB (Deze rechten komen te vervallen bij inschrijving na de sluitingsdatum van de inschrijfperiode);
 • Datum inschrijving (inschrijven kan tot donderdag 27/12/2019).

De andere teams zullen vervolgens op een eventuele reservelijst komen te staan (dit zal gecommuniceerd worden aan de aanvoerders van deze teams zodat zij nog kunnen uitkijken naar andere competitiedagen/vormen).

Wil je zeker zijn als team om te spelen, schrijf je dan zo spoedig mogelijk in! 

Let op: aanmelden vóór 27 december 2019.

*Alleen voor speelsterkte 8 en 9. Team met minimaal 3 leden en er wordt compact gespeeld. Samenstelling m/v is vrij. 

**Standaard aanvangstijd is 13.00 uur. Afhankelijk van opgave en baanbezetting kan hier door de TC van worden afgeweken.
Aanvoerder
Bij deze meld ik de volgende speler aan voor de VCL cursus:
ZIjn er spelers actief in een ander team? Zo ja, wie?
Indien de plaatsing van mijn team definitief is. Geef ik, als vertegenwoordiger van mijn team, toestemming om de samenstelling van ons team bekend te maken via de website van RTC N.I.P. Dit heb ik tevens met mijn team besproken en stemmen hiermee in.
Wel eventueel invallen of bij een team, in overleg met desbetreffende team, geplaatst worden? (Individueel opgegeven is een optie maar geen garantie! Voor iedereen zonder team hebben wij de twee onderstaande opties opgenomen.)
Voorwaarden
 1. Aanmelding dient bij de voornoemde contactpersoon gedaan te worden vóór de vermelde sluitingsdatum, middels het volledig ingevuld formulier (dit kan ook via de website). Onvolledige of te late inschrijvingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
 2. Alle teamleden zijn lid van RTC N.I.P. en in het bezit van een geldige KNLTB ledenpas.
 3. Deelname aan de competitie verplicht het team tot aanwezigheid op de speeldagen (informatie over de speeldagen is beschikbaar op de site van de knltb) en betaling van de competitiebijdrage.
 4. Voor alle deelnemende teams geldt de verplichting dat tenminste één teamlid een gecertificeerd verenigingscompetitieleider is, of zich aanmeldt via dit opgave formulier om de cursus te gaan volgen, die een aantal competitiedagen de taak van competitieleider op ons park zal vervullen en dat de aanvoerder zorgt voor het invullen van thuiswedstrijduitslagen op de site van de KNLTB.
 5. De TC heeft in uitzonderingsgevallen het recht om op basis van baanbezetting de starttijden te wijzigen.
 6. De TC heeft in uitzonderingsgevallen het recht om op basis van deelname en/of baanbezetting het aanbod van competitievormen te wijzigen.
 7. Met het versturen van het formulier verklaart de inschrijver zich namens het gehele team akkoord met deze voorwaarden.
 8. Indien een team zich terugtrekt na de aangegeven sluitingsdatum  hierboven genoemd dan zal naast de competitiebijdrage ook eventuele boetes vanuit de KNLTB doorberekend kunnen worden aan de aanvoerder van het desbetreffende team. Daarnaast zal dit team en/of haar leden bij de eerst volgende inschrijving van een competitievorm onderaan de lijst van aangemelde competitieteams komen te staan.
 9. Niet alle verzoeken/inschrijvingen kunnen worden gehonoreerd. De plaatsing van het team voor een competitievorm is pas definitief nadat de TC uw inschrijving heeft bevestigd EN u bericht van plaatsing heeft ontvangen.
Ingevuld door
Gegevens aanvoerder indien afwijkend