Technische Commissie


De technische commissie heeft de volgende doelstellingen:
 • Het organiseren van de competitie voor recreatieve en prestatieve spelers
 • Het organiseren van trainingen voor recreatieve en prestatieve spelers
 • Het uitvoeren van het door het bestuur vastgestelde technische beleid.

Taken
 • Uitvoering geven aan de doelstellingen.
 • Het geven van advies aan het bestuur omtrent het technisch beleid
 • Het maken van afspraken met spelers en het mede bepalen van de opstellingen
 • Het maken van afspraken met de tennishal m.b.t. wintertrainingen
 • Beheer trainersmaterialen
 • Bij het uitvoeren van al deze taken waar nodig samenwerken met trainersstaf en jeugdcommissie

Leden Technische Commissie:
 • Bjorg Ray (voorzitter)
 • Roger Vrencken (prestatief tennis)
 • Roshan Sykes (trainers co√∂rdinator)
 • Bjorg Ray (competitieleider)

Trainers:
 • Jean Klingen
 • Janou Savelkoul
 • Yannick Quadvlieg
 • Chantal Leenen