Leden in het zonnetje gezet

30 januari 2024


Gisteravond hadden we tijdens de ALV het feestelijke moment om drie leden extra in het zonnetje te zetten. Onze voorzitter Roger Geurtz reikte de Gouden NIP-speld uit aan:
Anouk Kivit van Haaften, omdat zij 10 jaar lang kartrekker is geweest in de jeugdcommissie.
Jeroen Tinnemans, omdat hij sinds 2015 kartrekker is geweest in de sponsorcommissie.
En als laatste kreeg André Elsinghorst vele woorden van dank voor zijn enorme inzet, van meer dan 10 jaar, voor het baan- en parkonderhoud. André is met instemming van de ALV benoemd tot Lid van Verdiensten van RTC N.I.P.
Het bestuur is jullie allemaal zeer erkentelijk voor alle tijd en inspanning die jullie hebben verricht voor onze prachtige vereniging!

Nieuwscategorieën