Harmonisatie competitievormen 2019


In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de
districts- en regiocompetities geharmoniseerd (de landelijke
zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten
beschouwing gebleven).

Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen
zijn er competitiesoorten samengevoegd, waardoor het aanbod
is  teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten.
Hierdoor is  er een uniform landelijk aanbod gecreëerd.
Dit landelijke aanbod wordt  aangevuld met een aantal
regio specifieke soorten.


Aanleiding van de harmonisatie:
 •        Te grote versnippering van het aantal soorten;
•        Grote niveauverschillen;
•        Grote reisafstanden;
•        Opheffen van de districten.

Gevolgen van de harmonisatie voor de aanvraag van 2019:
•        Ploegrechten voorjaarscompetitie van districts-/
regiocompetities komen te vervallen. Voor onze club
betekent dit concreet dat alle speelrechten van de teams,
behalve voor de teams op zondag, bij de KNLTB komen te vervallen.
En alle teams zullen in de nieuwe landelijke competitie
ingeschreven moeten worden.

Begin december ontvangen wij bericht vanuit de KNLTB welke
competitievormen er voor onze regio beschikbaar zijn.
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk het inschrijfformulier
op de website van RTC N.I.P. laten plaatsen. Het inschrijven
van de ploegen kan enkel via dit formulier.

Bij het overschrijden van het mogelijke aantal teams dat op
een dagdeel kan spelen zal de indeling gebeuren op basis van
datum inschrijving, de andere teams zullen vervolgens op een
eventuele reservelijst komen te staan (dit zal gecommuniceerd
worden aan de aanvoerders van deze teams zodat zij nog kunnen
uitkijken naar andere competitiedagen/vormen).

Wil je zeker zijn als team om te spelen,
schrijf je dan zo spoedig mogelijk in!

Waarom deze harmonisatie?
Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van
klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten
weer gelden. N.B. De ploegrechten voor de landelijke
competitie (zondag) blijven bestaan.

•        Competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen
zijn samengevoegd, omdat:
- Data heeft aangetoond dat de leeftijden van spelers
in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn;
- Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer
een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden.

•        Harmonisatie van de regelgeving: overal gelijke begintijden
(op dagen waarop met vaste aanvangstijden wordt gespeeld/ op zaterdag
en zondag blijven de variabele aanvangstijden gelden), het spelen met
wisselende dubbelpartners wordt standaard, aantal banen per
thuisspelend team wordt overal gelijk en overal dezelfde telmethoden.

Voordelen nieuwe aanbod voor 2019:
•        Meer massa: meer spelers en teams per soort;
•        Minder niveauverschil binnen de poules;
•        Kortere reisafstanden;
•        Meer variatie in tegenstanders.

Zijn er nog vragen? Stuur dan een mail naar TC@RTC-NIP.NL
Of kijk op de website van de KNLTB.

Vriendelijke groet,

Technische Commissie