Inschrijven - Voorjaarscompetitie 2018 (senioren)

Ondergetekende geeft zich met zijn/haar ondergenoemd team op voor de voorjaarscompetitie 2018:

*Alleen voor speelsterkte 8 en 9. Team met minimaal 3 leden en er wordt compact gespeeld. Samenstelling m/v is
vrij.
**Standaard aanvangstijd is 13.00 uur. Afhankelijk van opgave en baanbezetting kan hier door de TC van worden
afgeweken.

Vink deze optie aan als je nog een team zoekt!

Aanvoerder

Speelsterkte enkel & dubbel (bijv. 7 / 7)

 

Let op: aanmelden vóór 9 december, dit kan alleen via de site van NIP. Overige aanmeldingen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Voorwaarden aanmelding competitie:

  • 1. Aanmelding dient bij de voornoemde contactpersoon gedaan te worden vóór de vermelde sluitingsdatum, middels het volledig ingevuld formulier (dit kan ook via de website). Onvolledige of te late inschrijvingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
  • 2. Alle teamleden zijn lid van RTC N.I.P. en in het bezit van een geldige KNLTB ledenpas.
  • 3. Deelname aan de competitie verplicht het team tot aanwezigheid op de speeldagen (informatie over de speeldagen is beschikbaar op de site van de knltb) en betaling van de competitiebijdrage.
  • 4. Voor alle deelnemende teams geldt de verplichting dat tenminste één teamlid een gecertificeerd verenigingscompetitieleider is (cursus is in augustus, één avond bijeenkomst) die een aantal competitiedagen de taak van competitieleider op ons park zal vervullen en dat de aanvoerder zorgt voor het invullen van thuiswedstrijduitslagen op de site van de KNLTB.
  • 5. De TC heeft in uitzonderingsgevallen het recht om op basis van baanbezetting de starttijden te wijzigen.
  • 6. De TC heeft in uitzonderingsgevallen het recht om op basis van deelname en/of baanbezetting het aanbod van competitievormen te wijzigen.
  • 7. Met het versturen van het formulier verklaart de inschrijver zich namens het gehele team akkoord met deze voorwaarden.
Dit formulier is ingevuld door: